Kjósarhreppur - Myndir

Aðalmenn:

 

Einar Guðbjörnsson Blönduholti einar@ispolar.com

Óðinn Elísson Klörustöðum odinn@fulltingi.is


Jóhanna Hreinsdóttir Káraneskoti kjos@emax.is

Sigurður Ásgeirsson Hrosshóli, formaður hrossholl@emax.is

 

Varamenn

 

Pétur Guðjónsson Bæ petur.gudjonsson@marel.is
Eva B. Friðjónsdóttir Hömrum 2 evaogkalli@gmail.com
Rebekka Kristjánsdóttir Stekkjarhóli rebekka@istex.is

Dóra S. Gunnarsdóttir Hækingsdal 2 dorasg@visir.is

Brynjar Þ Birgisson Ingunnarstöðum

 

Fundagerðir birtar undir FUNDAGERÐIR á forsíðu 

 

 

 

 

Erindisbréf  fyrir  veitunefnd  Kjósarhrepps

 

Veitunefnd Kjósarhrepps er skipuð af sveitarstjórn Kjósarhrepps og í henni skulu sitja fimm fulltrúar og jafn margir til vara. Kjörtímabil fulltrúa miðast við kosningar til sveitarstjórnar. Á fyrsta fundi fer fram kjör formanns og  varaformanns.

 

Formaður boðar fundi með dagskrá. Nefndin heldur fundi þegar verkefni liggja fyrir. Allar tillögur sem fram eru bornar skulu skráðar svo og samþykktir og ályktanir. Fundargerð nefndarinnar færð í tölvu og skulu allir viðstaddir undirrita fundargerðina og hún send til birtinar á heimasíðu Kjósarhrepps  innan 5 daga.

 

Nefndarmaður hefur ekki atkvæðisrétt um mál sem varða hann sjálfan eða náið skyldmenni hans og skal hann í slíkum tilfellum víkja af fundi. Þeir sem sitja fundi nefndarinnar skulu gæta fyllsta trúnaðar um þau einkamál er rædd kunna að vera á fundum. Þagnarskylda helst þó látið sé af störfum.                                                                                                                       

Nefndarmanni er skylt að sækja fundi nema lögmæt forföll hamli. Skal hann láta formann  vita um forföll með góðum fyrirvara og formaður boðar þá fyrsta varamann.

 

Nefndin skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja að ákvarðanir hennar og vinna skuli fyrst og fremst verða samkvæmt lögum og í þágu allra íbúa sveitarfélagsins sem leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt almannahagsmuni ofar sérhagsmunum hvort heldur er sínum eigin eða einstakra hópa

 

Hlutverk nefndarinnar er að:

·         Vera hreppsnefnd til ráðgjafar og veita umsögn um veitumál í Kjósarhreppi, samgöngu og fjarskiptamálum.

·         Vinna að bættum samgöngum og fjarskiptum í hreppnum

·         Vinna að gerð umferðaröryggisáætlunar  fyrir Kjósarhrepp

·         Kanna leiðir til hægkvæmari orkunýtingar

·         Skoða möguleika á nýjum orkuvinnslusvæðum

·         Fylgja eftir borun eftir heitu vatni og finna möguleika á lagningu hitaveitu um sveitarfélagið 

·         Meta  hvort og þá hvenær skuli stofna sérstakt félag um hitaveituframkvæmdir

·         Fjalla um þau mál er hreppsnefnd  felur nefndinni hverju sinni

·         Nefndin geti tekið ákveðin mál og vísað til hreppsnefndar

Framkvæmdastjóri sitji fundi nefndarinnar og riti fundargerð

Erindisbréf þetta byggist á ákvæðum sveitarstjórnalaga nr. 138/2011 um verkefni sveitarfélaga og starfsemi nefnda á þeirra vegum. Erindisbréf þetta var samþykkt í hreppsnefnd Kjósarhrepps þann   7. ágúst 2014 og tekur þegar gildi