Kjósarhreppur - Myndir

FÉLAGSLEG HEIMAÞJÓNUSTA Í KJÓSARHREPPI

 

GJALDSKRÁ

 

 

1. gr.

 

Fyrir félagslega heimaþjónustu á vegum Kjósarhrepps skal greiða gjald, sem nemur 915 krónur á klukkustund. Elli- og örorkulífeyrisþegar greiði gjald sem nemur 420 kr. á klukkustund.                

Gjaldskrá skal taka breytingum 1. janúar ár hvert í samræmi við breytingu á neysluvísitölu miðað við nóvember árið á undan.

 

2. gr.

 

Undanþegnir gjaldskyldu vegna félagslegrar heimaþjónustu skulu þeir sem ekki hafa aðrar tekjur en ellilífeyri/örorkulífeyri og óskerta tekjutryggingu.

 

Lífeyrisþegar greiða aldrei hærra gjald fyrir félagslega heimaþjónustu en sem nemur 75% af tekjum umfram lífeyri, eins og hann er skilgreindur hér að framan.

 

3. gr.

 

Félagsmálanefnd er heimilt að gefa eftir hluta greiðslu fyrir veitta félagslega heimaþjónustu eða fella greiðslu alveg niður.  Skal þá tekið tillit til efnahags og annarra aðstæðna.

 

4. gr.

 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga og öðlast þegar gildi. 

 

Galdskráin tekur gildi 10. desember 2007

 

Samþykkt í félagsmálanefnd Kjósarhrepps 7.nóvember  2007.

Samþykkt í hreppsnefnd Kjósarhrepps 10.12. 2007