Kjósarhreppur - Myndir
17. maí 2019

Umferðaröryggisáætlun Kjósarhrepps

Ljósm: Björn Hjaltason

Sveitarfélagið Kjósarhreppur hefur gefið út umferðaröryggisáætlun fyrir árin 2019-2023.

 

Undanfarin ár hefur Samgöngustofa hvatt sveitarfélög til að gera áætlanir um umferðaröryggi. Samgöngu- og fjarskiptanefnd Kjósarhrepps samþykkti í júlí 2018 að fá heimild hjá hreppsnefnd að hefja vinnu við umferðaöryggisáætlun fyrir Kjósarhrepp. Umsjón verkefnisins var í höndum formanns samgöngu- og fjarskiptanefndar sveitarfélagins með aðstoð VSÓ Ráðgjafar. Vinna við gerð áætlunarinnar fór fram á tímabilinu október 2018 – apríl 2019. Þetta er í fyrsta skipti sem heildstæð umferðaröryggisáætlun er gerð fyrir sveitarfélagið.

 

 

Markmið með gerð umferðaröryggisáætlana er að auka vitund forráðamanna sveitarfélaga og íbúa um umferðaröryggi. Lagt er mat á núverandi stöðu umferðaröryggismála í sveitarfélaginu og lagðar fram tillögur til úrbóta. Verkefni eru mótuð úr þeim tillögum og þeim forgangsraðað. Lögð er áhersla á að rödd allra fái að heyrast og að hagsmunir allra vegfarendahópa séu teknir með.

 

Mikilvægur þáttur í þessari vinnu er myndun samráðshóps með helstu hagsmunaðilum. Í samráðshópnum voru fulltrúar frá Vegagerðinni, Samgöngustofu, Lögreglunni, björgunarsveitinni Kili ásamt fulltrúum sveitarfélagsins, skólaaksturs, íbúa og hestamanna. Fulltrúi frá VSÓ Ráðgjöf starfaði með hópnum. Umræður á fundi samráðshóps lögðu grunn að gerð áætlunarinnar þar sem staðkunnugir þekkja best hættur í umhverfinu og tóku fulltrúar í samráðshópnum þátt í að móta stefnu og markmið áætlunarinnar. Einnig var auglýst eftir ábendingum frá íbúum á heimasíðu sveitarfélagsins og haldinn íbúafundur. Áætlunin var að lokum lögð fyrir hreppsnefnd Kjósarhrepps og samþykkt til útgáfu.

 

Áætlað er að umferðaröryggisáætlunin verði endurnýjuð á fjögurra ára fresti. Fram að þeim tíma verði ábendingum sem berast sveitarfélaginu varðandi umferðaröryggi safnað saman og þær skoðaðar. Jafnframt verði unnið að þeim úrbótum sem lagðar eru fram í þessari umferðaröryggisáætlun. Tveimur árum eftir útgáfu umferðaröryggisáætlunarinnar er gert ráð fyrir að samráðshópur fundi þar sem farið er yfir verkefnastöðu og nýjar ábendingar.

 

Umferðaröryggisáætlun Kjósarhrepps 2019 - 2023

 

Göngustígur meðfram Meðalfellsvegi.
- 26.5.2019 20:58:55 Nú er gamall gönguslóði frá Fagralandi að Kaffi Kjós sem er ekkert viðhaldið. Er ekki hægt að laga hann til og setja t.d möl til að hægt sé að nota gönguslóðann þangað til annað betra kemur? Mjög óþægilegt að þurfa alltaf að ganga á götunni þar sem frekar mikil umferð er um Meðalfellsveg. Einnig mætti setja þar skilti að þarna sé gönguslóði (þegar hann er kominn í lag) svo að fólk noti hann og gangi ekki á götunni.
Elsa